WYSIWYG Web Builder

                                                                           Reiki
  Reiki je především prostředkem k nalezení vnitřní duševní harmonie a klidu, které jsou nezbytné jak pro svou pohodu a vyrovnanost, tak i pro fyzické zdraví.

Jsou dva základní způsoby použití Reiki:
Ošetření praktikantem Reiki
Samostatná práce na sobě samém naučená na semináři

  Při ošetření je klientovi, nejčastěji ležícímu na lůžku, nabídnuta možnost příjímání energie zvané Reiki. Vše to probíhá víceméně beze slov, na podvědomých úrovních a je zcela na vnitřním naladění a přesvědčení klienta, zda tuto energii přijme a nechá ji působit, nebo zda tuto možnost nevyužije. Není to tedy tak, že terapeut, nebo praktikant svévolně vstupuje do klientova podvědomí, nebo snad přímo do jeho tělesných struktur a tam něco léčí, mění, opravuje, nebo harmonizuje. Byl by to nepřípustný zásah do vnitřního systému dotyčného člověka.
  Pokud klient tuto neverbální nabídku přijme, začne energie Reiki harmonizovat jeho tělo. Nejčastějším důvodem naší vnitřní nerovnováhy jsou hluboko uložené negativní emoce, jejichž přítomnost může způsobit i fyzické obtíže, ostatně i klasická medicína dnes už otevřeně pracuje s tím, že fyzické obtíže mohou pramenit v naší psychice. Reiki tedy ve spolupráci s vnitřním podvědomím klienta začne pracovat na řešení příčin naší vnitřní nerovnováhy, kterými jsou nejčastěji emoční bloky, mnohdy desítky let staré. Vše, co se přitom otevře, zůstává pouze u klienta, terapeut nemá právo a ani přístup do klientova podvědomí, do jeho třináctých komnat a jeho svědomí. Takže není třeba se obávat, že vám terapeut přečte myšlenky a dozví se něco, co by neměl.

  Druhou možností je navštívit základní seminář REIKI 1, kde se předvádí práce na sobě samém tak, aby člověk byl schopen se sám harmonizovat. Probírá se zde jak teoretická část kolem původu a zdroje energie Reiki a stejně tak i praktické ukázky a cvičení. Práce s touto energií je například i jednou z cest ke zvládání neustálého stresového napětí. Seminář trvá jeden den, jeho termín se domlouvá individuálně.