WYSIWYG Web Builder
Dalibor Els            Masáže
  U člověka vlivem jeho nejčastějších fyzických činností - práce a sport - často dochází  k nadměrnému přetěžování svalstva. Věnujeme-li se dlouhodobě a pravidelně stále se opakujícím činnostem, jde navíc o jednostranné zatěžování, kdy jsou v činnosti jen některé svalové skupiny. Tělo toho snese hodně, ale přijde čas, kdy míra zatížení přestoupí únosnost a pak dochází k různým svalovým blokádám a zatuhlostem, působícím bolest a pohybová omezení. Tyto mohou u někoho přijít téměř bez varování a u někoho jsou sice provázeny určitými náznaky, které se však často přehlížejí, nebo se utlumují různými sedativy.

  Toto přetěžování je výraznější v případě, že se nevěnujeme doplňkovým pohybovým aktivitám, zde zejména pravidelnému protahování celého těla formou rozcviček.

  Tělo ale může být nerovnoměrně zatěžováno i v případě, že naše pohybové aktivity jsou naopak minimální. Je chybou si myslet, že když nic nedělám, své tělo šetřím. Naše svaly pracují při jakékoli činnosti, i při vysedávání na gauči nebo u piva a konečné důsledky bývají srovnatelné s těmi, kteří se pohybu věnují.

  Jsme stvořeni k pohybu a pohyb potřebujeme i k udržení svého zdraví.

  Masáž je jedna z nejstarších a stále účinných technik uvolnění svalstva ke zmírnění, nebo odstranění nejrůznějších tělesných obtíží. Dnes je k dispozici nepřeberné množství všelijakých technik, které se zabývají uvolňováním těla a svalovými manipulacemi a jakkoli se kolikrát jedna nad druhou povyšují, klasická masáž stále patří k těm nejúčinnějším a nejpropracovanějším.

  Masáží se uvolňují měké tkáně - svaly, šlachy a fascie - u kterých nějakým způsobem došlo k jejich zatuhnutí, což většinou působí různé bolesti a pohybová omezení.

  Masáž není jen prostředek k uvolnění svalstva, ale slouží i k relaxaci. Člověk je tvor dotykový a doteky jiných rukou mu působí příjemné pocity až na úrovni centrálního nervového systému. Takže masáž může být jednak účinnou rehabilitací, tak i relaxací a uvolněním celé naší bytosti.
Je-li provedena správně a za optimálních podmínek, slouží i ke zmírnění negativních účinků stresu, kterému jsme dnes ve vysoké míře všichni neustále vystaveni.

  Masáž by se neměla používat jen v případě nutnosti, ale i jako pravidelná prevence a ideálním intervalem je jednou měsíčně. Tato prevence nezaručí stoprocentně bezstarostný život bez potíží s pohybovým aparátem, ale určitě je na tom takový člověk lépe, než ten, který tuto formu péče o své tělo zanedbává.