WYSIWYG Web Builder
Dalibor ElsDornova metoda Plus

  DM+ vychází z toho, že pro naše zdraví je důležité mít své tělo symetrické a srovnané, to znamená žádné vykřivení páteře, vytočení pánve, stažená ramena, kulatá záda a další menší či větší nerovnováhy.

  DM+ je šetrný a systematický způsob manipulace s kosterním aparátem ke srovnání celého těla.
  Klient je nejprve zdvořile a ohleduplně dotázán na klíčové věci týkající se jeho života, jako je například charakter jeho zaměstnání, sportovní a jiné pohybové aktivity, prodělané úrazy a případně i další otázky, které napomohou pochopit a určit okolnosti kolem jeho problému. Poté se přistupuje k samotné práci, kdy jsou změřeny nohy, případně provedena korekce jejich délky, klient je naučen jak si sám sobě srovnávat nohy pomocí tzv. “ručníkové metody“, pak se kontroluje stabilita pánve ve všech jejích osách plus případné korekce a takto se postupuje až nahoru ke krční páteři a ramenům.

  Při srovnávání těla touto metodou se vychází z toho, že jeho základní stabilita pochází od nohou a následně pak od pánve. Proto jako první věc se provádí změření délky nohou a pokud je nalezen rozdíl, tak se ihned provádí korekce. Tuto korekci se každý hned na místě naučí a po určitou dobu ji provádí pak sám doma provádí tak, jak je mu doporučeno. Srovnání nohou a pánve zajistí stabilní základ pro páteř a až potom má smysl pracovat s horní polovinou těla.

  Pomocí DM+ je možno řešit mnohé pohybové obtíže jako třeba zablokovaná záda, bolesti kloubů, bolesti hlavy, trpnutí rukou, do jisté míry lze napravit i skoliotické obtíže a celé spektrum problémů pocházejících od páteře.

  Do nápravy je klient aktivně zapojen, měl by tedy ve svém vlastním zájmu dodržovat předepsaná cvičení a doporučení i ohledně změny pohybových návyků.