WYSIWYG Web Builder

                                              
Kraniosakrální osteopatie


  Je to technika pro hluboké uvolnění těla na všech jeho úrovních - jak fyzických, tak i psychických. S uvolněním obyčejně přichází i úleva od nejrůznějších zdravotních obtíží fyzického a duševního charakteru. Podobně jako u Reiki zde praktikant klienta přímo neléčí a nevstupuje do jeho úrovní, pouze poskytuje klientovu tělu podporu pro uvolnění a podporuje samoléčebnou schopnost lidského těla.
  Lidské tělo má obrovskou schopnost samoléčení a má velmi dobře propracovaný a odolný imunitní systém. Bohužel tento systém si my sami oslabujeme a obcházíme nevhodnými živnotními návyky. Proto -ikdyž to mnohdy neradi slyšíme a ještě neochotněji přiznáváme- jsme za své neduhy sami zodpovědni. Ale na druhé straně máme díky tomu i stejně velkou moc výše zmíněného samoléčení, jen je k tomu třeba správné vnitřní stimulace a často i vnější pomoci a podpory, kterou dokáže poskytnout třeba praktikant CSO.

  Naše tělo a jeho vnitřní systém si praktikanta nejprve otestuje, zda je schopen mu jakkoli prospět. Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde ke shodě, nevysílá praktikantovi žádné signály a ošetření neproběhne.

  Po ošetření může nastat očistná reakce v nejrůznějších podobách, ale ať už se dostaví v jakékoli formě, vždy je to pozitivní znamení, že se tělo zbavuje nepotřebných látek, nebo hluboko uložených nepříjemných emocí. Je třeba si uvědomit, že pokyn k této očistě si dává samo naše tělo, nikoli praktikant CSO. Ten se připojí pouze tehdy, když je k tomu vyzván signály klientova těla. Z tohoto principu vyplývá, že CSO nemůže nijak negativně působit, nebo dokonce ublížit, protože praktikant nemá žádnou možnost obejít klientův imunitní a obranný systém. Proto je CSO naprosto bezpečná.

  Ošetření se provádí vleže, klient je běžně oblečen a v podstatě jen leží. Praktikant postupně přikládá ruce do přesně určených míst a jen následuje signály klientova těla. Tyto signály jsou ve formě velmi jemných pohybů na povrchu těla, praktikant musí být schopen tyto pohyby vnímat, proto se celé ošetření provádí v klidné a soustředěné atmosféře za maximálního pohodlí obou zúčastněných.

  Běžné ošetření trvá asi hodinu, počet jeho opakování je zcela závislý na vývoji a průběhu řešení problému, interval mezi návštěvami je od jednoho do čtyř týdnů. Ošetření lze provádět i preventivně v dohodnutých pravidelných intervalech.

  Kraniosakrální osteopatie se někdy označuje mezinárodní zkratkou CSO - CranioSacral Osteopathy.